מחקרים

האסטרטגיה של ביצוע בדיקות סקר לזיהוי מוקדם של סרטן ערמונית

נמצא כי רמות PSA בבסיס מסייעות בקבלת החלטות בנוגע לאסטרטגיית בדיקות סקר, וכי רמות נמוכות של PSA בבסיס תומכות בהפסקה או ריווח בדיקות הסקר

28.12.2023, 14:42
בדיקת PSA לסרטן הערמונית (צילום: אילוסטרציה)

הקווים המנחים של האגודה האירופאית לאורולוגיה ממליצים על אסטרטגיית סקירה עבור סרטן ערמונית המבוססת על דרגת סיכון אשר נקבעת בעזרת רמות בסרום של אנטיגן מסויים לערמונית (Prostate-Specific Antigen - PSA) וגיל. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את ההשפעה של רמות PSA ראשוניות על זיהוי של סרטן ערמונית (Prostate Cancer - PCa) ותמותה מסויימת ל-PCaי(PCa-Specific Mortality - PCSM) מתוך מחקר סקירה מבוסס אוכלוסין, אשר כלל נבדקים שביצעו בדיקות סקר עוקבות כל 2-4 שנים.

במסגרת המחקר נסקרו 25,589 גברים בגילאי 55-59 שנים, 16,898 גברים בגילאי 60-64 שנים ו-12,936 גברים בגילאי 65-69 שנים אשר הגיעו לבדיקת סקר אחת לפחות במסגרת מחקר ERSPCי(European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer). בזרוע הסקירה בוצעו בדיקות PSA חוזרות בכל 2-4 שנים וביופסיות במקרים בהם נמדדו רמות PSA מוגברות, בזרוע מקרי הביקורת לא הוצעו בדיקות סקר בכלל. משך המעקב עמד על 16 שנים.

החוקרים העריכו את ההסתברות של PCa מכל סוג ושל PCa עם משמעות קלינית (clinically significant PCa - csPCa; ציון מדד גליסון של 7 ומעלה). החוקרים השתמשו ברגרסייה לסיכונים יחסיים על שם COX על מנת לבחון האם הקשר בין רמות PSA בבסיס לבין PCSM הינו שווה בכל קבוצות הגיל. לאחר מכן החוקרים יצרו עקומת לורנז (Lorenz) על מנת לבחון את הקשר בין רמות PSA בבסיס לבין PSCM עבור גברים בגילאי 60-61.

תוצאות המחקר הדגימו כי ההסתברות הכוללת כעבור 16 שנות מעקב עמד על 12-16% עבור PCa מכל סוג ועל 3.7-5.7% עבור cs-PCa עבור כל קבוצות הגיל. ההסתברות של csPCa כעבור 16 שנים עמד על 1.2-1.5% עבור גברים שרמת ה-PSA בסרום בבסיס היה פחות מ-1 נ"ג/מ"ל ועל 13.3-13.8% עבור אלו שרמות PSA בבסיס היו 3 נ"ג/מ"ל ומעלה. הקשר בין רמות PSA בבסיס לבין PCSM היה שונה בין קבוצות הגיל. עקומת לורנז עבור גברים בגילאי 60-61 שנים הדגים כי 92% מהמקרים הקטלניים של PCa אירעו בנבדקים עם רמות PSA מעל החציון (1.21 נ"ג/מ"ל). בנוסף, עבור גברים שעברו בדיקת סקר ראשונית בגיל 60-61 שנים עם רמות PSA בבסיס של פחות מ-2 נ"ג/מ"ל, המשך ביצוע בדיקות סקר לא נמצאו מועילות לאחר גיל 68-70 שנים אם רמות PSA עדיין עמדו על פחות מ-2 נ"ג/מ"ל. לא נצפה מקרה של PCSM במהלך שמונה השנים העוקבות (עד גיל 76-78 שנים).

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור כלל קבוצות הגיל, רמות PSA יכולות לסייע בקבלת החלטות בנוגע לתדירות ביצוע בדיקות סקר. רמות PSA בבסיס של פחות מ-1 נ"ג/מ"ל עבור גברים בגילאי 55-69 שנים מהווה סמן משמעותי לעיכוב או הפסקת המשך בדיקות הסקר.

מקור:

Remmers S, Bangma CH, Godtman RA, Carlsson SV, Auvinen A, Tammela TLJ, Denis LJ, Nelen V, Villers A, Rebillard X, Kwiatkowski M, Recker F, Wyler S, Zappa M, Puliti D, Gorini G, Paez A, Lujan M, Nieboer D, Schröder FH, Roobol MJ. Relationship Between Baseline Prostate-specific Antigen on Cancer Detection and Prostate Cancer Death: Long-term Follow-up from the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Eur Urol. 2023 Nov;84(5):503-509. doi: 10.1016/j.eururo.2023.03.031. Epub 2023 Apr 21. PMID: 37088597.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית,  בדיקות סקר,  אנטיגן,  PSA
תגובות