מחקרים

ערך האלבומין בסרום נקשר עם הפרעת זקפה בחולי קוליטיס כיבית

היפואלבומינמיה נקשרה באופן בלתי תלוי עם הפרעת זקפה חמורה בחולי קוליטיס כיבית, ועל כן עשויה לשמש כסמן משלים בהערכה של הפרעות זקפה בחולים אלו

קוליטיס כיבית. אילוסטרציה

לאחרונה דווח על קשר הדוק בין קוליטיס כיבית (UC) לבין הפרעות בזקפה (ED: erectile dysfunction). כמו כן, נמצא קשר הפוך בין רמות האלבומין בסרום לבין ED בחולים במחלה כרונית. עם זאת, הקשר בין רמות האלבומין בסרום לבין ED בחולי UC עדיין אינו ברור.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'International journal of urology' מטרת החוקרים הייתה לבדוק נושא זה בחולי UC מיפן.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר בו השתתפו 136 חולי UC מיפן, ובמסגרתו נאספו נתונים מתוך רשומות רפואיות על רמות האלבומין בסרום והתרופות אותן נוטלים ל-UC, ציון ה-Sexual Health Inventory for Menי(SHIM) משאלונים במילוי עצמי, וכן מידע על חומרת ה-UC מתוך דיווחים רפואיים.

המשתתפים חולקו לשלשים (tertiles) על סמך ערך החלבון הכולל, הגלובולין בסרום, האלבומין בסרום, ורמות ה-aspartate aminotransferase וחלבון מגיב C. ההגדרה של ED ו-ED חמורה הייתה ציון SHIM < 22 וציון SHIM < 8, בהתאמה. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים על מנת להעריך את הקשר בין הסמנים הללו בסרום לבין ED.

מתוצאות החוקרים עולה כי השכיחות של ED חמורה בקבוצות עם ערכי אלבומין נמוכים, בינוניים, וגבוהים הייתה 66.0%, 51.0% ו-28.3%, בהתאמה. לאחר תיקנון למשתנים מתערבים נמצא כי הקבוצה עם אלבומין נמוך נקשרה באופן בלתי תלוי וחיובי עם ED חמורה (יחס סיכויים מתוקנן: 2.74, רווח בר-סמך של 95%: 1.03-7.48 p for trend =0.044). לא נמצא קשר בין סמן אחר לבין ED.

לסיכום, ערך האלבומין בסרום נקשר באופן בלתי תלוי עם ED חמורה בחולי UC. החוקרים מציינים כי היפואלבומינמיה עשויה לשמש כסמן משלים יעיל להערכת השכיחות והחומרה של ED בחולי UC.

מקור:

Yamamoto, Y., Furukawa, S., Miyake, T., Yoshida, O., Shiraishi, K., Hashimoto, Y., Tange, K., Kitahata, S., Ninomiya, T., Yagi, S., Hanayama, M., Suzuki, S., Shibata, N., Murakami, H., Ohashi, K., Tomida, H., Takeshita, E., Ikeda, Y. and Hiasa, Y. (2023), Serum albumin levels as a useful complementary marker for erectile dysfunction in ulcerative colitis: A cross-sectional study. Int. J. Urol.. https://doi.org/10.1111/iju.15327

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוליטיס כיבית,  הפרעות בזקפה,  IBD,  היפואלבומינמיה
תגובות