מחקרים

מעכבי 5-אלפא רדוקטאז משפרים את התוצאים בחולי סרטן הערמונית

בהשוואה להתערבויות אחרות שנבדקו, חולי סרטן הערמונית אשר טופלו עם מעכבי 5-אלפא רדוקטאז במהלך מעקב פעיל הראו סיכון נמוך יותר להתקדמות המחלה

מעקב פעיל (AS: active surveillance) מהווה את הסטנדרט הטיפולי בחולי סרטן ערמונית הנמצאים בסיכון נמוך וכן במטופלים נבחרים הנמצאים בסיכון בינוני. עם זאת, חסרות ראיות מסכמות המנחות כיצד ניתן להשפיע על מהלך המחלה בתקופה של AS.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European Urology Oncology' מטרת החוקרים הייתה להעריך מהן ההתערבויות העשויות להיות יעילות במניעת ההתקדמות של סרטן הערמונית במהלך AS.

לצורך כך, החוקרים סרקו את מסדי הנתונים PubMed,יScopus ו-Web of Science על מנת לאתר מחקרים שבדקו את השפעתן של התערבויות שנועדו להאט את התקדמות המחלה במהלך AS. התוצא הראשוני של המחקר היה התקדמות של סרטן הערמונית, אשר לצורך הגדרה זו נדרש גם upstaging פתולוגי. התוצא השניוני היה רעילות הטיפולים.

תוצאות החיפוש העלו 22 מחקרים בסך הכל, מתוכם שישה ניסויים אקראיים מבוקרים ו-16 מחקרים תצפיתיים, במסגרתם נערכה אנליזה על הקשר בין התערבויות שונות ובין התקדמות של סרטן הערמונית במהלך ה-AS. ההתערבויות שנבדקו במחקרים כללו טיפול עם מעכבי 5-אלפא רדוקטאז (5-ARIs), סטטינים, תזונה, פעילות גופנית, כלורמדינון (chlormadinone), fexapotide triflutateי(FT), אנזלוטאמיד, קפה, ויטמין D3, ו-PROSTVAC.

מתוצאות החוקרים עולה כי טיפול עם 5-ARIs נקשר עם שרידות ללא התקדמות (יחס הסיכונים; 0.59; רווח בר-סמך של 95% 0.48-0.72), ללא עלייה בסמני רעילות. כמו כן, נמצא כי טיפולים כגון ויטמין D3, כלורמדינון, FT, ואנזלוטאמיד הראו יעילות מסוימת. עם זאת, ציינו החוקרים כי טיפולים נוגדי סרטן אלו נקשרו עם תופעות לוואי הקשורות לטיפול בקרב עד 88% מהחולים.

לסיכום, הטיפול עם 5-ARI בחולי סרטן הערמונית במהלך AS נקשר עם שרידות ללא התקדמות ממושכת יותר. עם זאת, בכל הנוגע להתערבויות האחרות, החוקרים מציינים כי קשה להסיק מסקנות ברורות, וזאת בשל העובדה כי העדויות הקיימות בנושא עדיין חלשות.

מקור:

Nonsurgical Interventions to Prevent Disease Progression in Prostate Cancer Patients on Active Surveillance: A Systematic Review and Meta-analysis. Akihiro Matsukawa, Takafumi Yanagisawa, Kensuke Bekku et al. European Urology Oncology Available online 28 October 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הערמונית,  מעכבי 5-alpha-reductase
תגובות