מחקרים

מאפיינים מיקרוביאליים ומטבוליים של מטופלים עם סוכרת לאחר השתלת כליה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולים מאפיינים חדשים של מיקרוביום המעי ומטבוליטים ייחודיים של מטופלים עם סוכרת לאחר השתלת כליה

כליה להשתלה. צילום: שאטרסטוק

סוכרת לאחר השתלה (Post-transplantation diabetes mellitus – PTDM), הינה סיבוך שכיח בקרב מושתלי כליה (renal transplant recipients – RTR). מיקרוביום המעי ממלא תפקידים חשובים במגוון מחלות מטבוליות כרוניות. ברם, הקשר בין המיקרוביום להתפתחות של PTDM עדיין לא ידוע.

במסגתר מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The International Journal of Urology, ביקשו החוקרים לזהות מאפיינים חדשים של מיקרוביום ומטבוליטים במעיים של מטופלים עם PTDM.

המחקר הנוכחי כלל סך של 100 דגימות צואה של RTR.י55 מהדגימות הוגשו לריצוף Hiseq ו-100 דגימות שימשו לניתוח מטבולומי לא ממוקד. מיקרוביום המעי והמטבולומיקה של RTRs אופיינו באופן מקיף.

תוצאות המחקר הדגימו כי המין Dialister invisus נמצא קשור באופן מובהק לרמות גלוקוז בצום (fasting plasma glucose – FPG). הפונקציות של ביוסינתזה של טריפטופן ופנילאלנין שופרו ב-RTRs עם PTDM, בעוד שתפקוד חילוף החומרים של פרוקטוז וחומצה בוטירית הופחתו. ניתוח מטבולום צואה הצביע על כך של-RTRs עם PTDM היו מגוון מאפיינים ייחודיים של מטבוליטים, ושני מטבוליטים ספציפיים בעלי ביטוי דיפרנציאלי היו בקורלציה מובהקת עם FPG. ניתוח המתאם של מיקרוביום המעי ומטבוליטים הראה שלמיקרוביום המעי הייתה השפעה ברורה על המאפיינים המטבוליים של RTRs עם PTDM. לבסוף, הודגם כי השפע היחסי של תפקוד מיקרוביאלי קשור לביטוי של חיידקי מעי ומטבוליטים ספציפיים.

מתוצאות מחקר זה עולים מאפיינים ייחודיים של המיקרוביום ומטבוליטים בצואה של RTRs עם PTDM. חיידקי המעי והמטבוליטים הספציפיים אשר נמצאו במחקר זה יכולים לשמש מטרה במחקרים עתידיים.

מקור:

He, J., Yang, M., Quan, X., Wen, J., Lan, Y., Yang, H., Zhao, G., Hou, Y., Lu, J., Xu, L. and Wei, L. (2023), Microbial and metabolic features in renal transplant recipients with post-transplantation diabetes mellitus. Int. J. Urol., 30: 504-513. https://doi.org/10.1111/iju.15158

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרוביום,  השתלת כליה,  סוכרת,  מטבוליטים
תגובות