מחקרים

שאלון לזיהוי סימפטומים בקרב מטופלים עם תסמינים של דרכי השתן התחתונות

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי שאלון LURN-SI-10 הינו בעל מתאם חזק ל-IPSS

17.04.2023, 15:54

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Urology ביקשו החוקרים להשוות בין שאלון LURN-SI-10, שאלון חדש שפותח על ידי קבוצת המחקר Symptoms of Lower Urinary Tract Dysfunction Research Networkי(LURN), לבין ציון IPSS (International Prostate Symptom Score). המחקר בוצע בקרב גברים הסובלים מתסמיני דרכי השתן התחתונות (lower urinary tract symptoms – LUTS) המיוחסים להיפרפלזיה שפירה של הערמונית (benign prostatic hyperplasia – BPH). החוקרים ביקשו לבחון את מהימנותו של שאלון LURN-SI-10 ולקבוע באיזו תדירות ה-LURN-SI-10 מזהה תסמינים שלא זוהו על ידי ה-IPSS.

המחקר הנוכחי כלל 429 גברים אשר התייצגו עם BPH/LUTS. הנבדקים מילאו שאלוני LURN-SI-10 ו-IPSS. המידע נותח באופן פרוספקטיבי. בריחת שתן (Urinary incontinence – UI) כולל טפטוף לאחר ריקון (post-void dribbling – PVD), דחיפות בבריחת שתן (urgency urinary incontinence – UUI), בריחת שתן במאמץ (stress urinary incontinence – SUI) ולבסוף, כאבים בשלפוחית ​​השתן נחשבו נוכחים בהתאם לדיווח עצמי (של המטופלים) על "בערך מחצית מהזמן או יותר" בשאלון LURN-SI-10. מתאמים בין LURN-SI-10 ל-IPSS הוערכו כמשתנים רציפים וקטגוריים. ניתוח רגרסיה ליניארי רב-משתני בוצע על מנת לקבוע קשרים עם ציוני סימפטומים.

תוצאות המחקר הדגימו כי LURN-SI-10 ו-IPSS הינם בעלי מתאם גבוהה, וזאת בקרב גברים עם BPH/LUTSי(r = 0.82, n = 429). תוצאות דומות התקבלו בכל הקשור לעומס סימפטומים (עומס מחלה) והשפעה על איכות החיים, בהתאמה (ρ = 0.74). שאלון LURN-SI-10 זיהה תסמינים נוספים, ובכללם PVDי(24%), UUIי(13%), SUIי(2%) וכאב (8%). גברים עם כל UUI,יSUI או PVD היו בעלי ציון LURN-SI-10 גבוה בממוצע ב-7.6 נקודות מאלה ללא UIי(P<.001) וציון IPSS גבוה ב-8.0 נקודות מאלה ללא UIי(P<.001).

מתוצאות מחקר זה עולה כי שאלון LURN-SI-10 הינו בעל מתאם חזק ל-IPSS. בנוסף לכך ובקרב גברים הסובלים מ-LUTS, לשאלון LURN-SI-10 יכולת לזהות סימפטומטולוגיה חשובה נוספת שאינה מזוהה בעזרת IPSS בלבד. מידע נוסף זה עשוי לשפר את ההערכה והטיפול בגברים עם BPH/LUTS. החוקרים קוראים לביצוע מחקרים פרוספקטיביים נוספים אשר יעסקו בשאלון LURN-SI-10.

מקור:

Glaser AP, Kristof TW, Judge C, Javitch G, Hirsch S, Talaty P, Helfand BT, Smith AR, Griffith JW. The 10-item LURN Symptom Index (LURN SI-10) Detects Additional Symptoms and Shows Convergent Validity With the IPSS in Men Presenting With Lower Urinary Tract Symptoms. Urology. 2023 Jan;171:184-189. doi: 10.1016/j.urology.2022.10.019. Epub 2022 Nov 9. PMID: 36370771.

נושאים קשורים:  מחקרים,  IPSS,  היפרפלזיה שפירה של הערמונית,  סימפטומים בדרכי השתן התחתונות
תגובות