מחקרים

האם רוקפאריב משפר שרידות ללא התקדמות מחלה סרטן ערמונית גרורתי?

רוקפאריב נמצא יעיל בהארכת שרידות ללא התקדמות מחלה לפי בדיקות דימות במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס, גם עבור מטופלים עם מוטציות פתולוגיות בגן ל-BRCA

22.03.2023, 17:14
סרטן הערמונית. אילוסטרציה

במחקר פאזה 2 נמצא כי מעכב PARPי(poly-ADP-ribose polymerase) בשם רוקפאריב הדגים פעילות משמעותית במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס המקושר למוטציות פתוגניות בגן BRCA. ישנו צורך באישוש והרחבת המידע מעבר לתוצאות של מחקר פאזה 2.

במחקר אקראי מבוקר זה, שנעשה במסגרת מחקר פאזה 3, גוייסו מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס אשר נמצאו נשאים למוטציות מסוג BRCA1,יBRCA2 או ATM ואשר הדגימו התקדמות לאחר טיפול עם ARPIי(Androgen-Receptor Pathway Inhibitor) מדור שני. החוקרים הקצו אקראית מטופלים, ביחס של 2:1, לקבלת רוקפאריב בנטילה פומית (במינון של 600 מ"ג פעמיים ביום) או תכשיר אחר לפי בחירת הרופא המטפל (דוסטקסל או ARPI מדור שני [אבירטרון אצטט או אנזלוטאמיד]). התוצא העיקרי שנבדק היה משך חציוני של שרידות ללא התקדמות מחלה, על פי בדיקות דימות, שבוצע על ידי מעריך בלתי תלוי.

מתוך 4,855 נבדקים שעברו סקירה, 270 נבדקים הוקצו אקראית לקבלת רוקפאריב ו-135 נבדקים הוקצו לקבלת תכשיר אחר (קבוצת מקרי ביקורת). ניתוח הנתונים בוצע לפי אוכלוסיית intention-to-treat. מבין הנבדקים היו 201 נבדקים בקבוצת רוקפאריב ו-101 נבדקים בקבוצת מקרי הביקורת שנמצאו נשאים למוטציה ב-BRCA. תוצאות המחקר הדגימו כי כעבור 62 חודשי מעקב, משך השרידות ללא התקדמות מחלה על פי בדיקות דימות היה ארוך באופן מובהק בקבוצת הטיפול עם רוקפאריב בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת, גם עבור נבדקים עם מוטציה ב-BRCA (משך חציוני של 11.2 לעומת 6.4 חודשים; יחס סיכונים של 0.5, רווח בר-סמך של 95%, 0.36-0.69) וגם עבור אוכלוסיית intention to treat (משך חציוני של 10.2 לעומת 6.4 חודשים; יחס סיכונים של 0.61; רווח בר-סמך של 95%, 0.47-0.8; p<0.001 עבור שתי ההשוואות(. בניתוח גישוש של קבוצת הנשאים ל-ATM, משך השרידות החציונית ללא התקדמות מחלה לפי בדיקות דימות עמד על 8.1 חודשים בקבוצת הטיפול עם רוקפאריב לעומת 6.8 חודשים בקבוצת מקרי הביקורת (יחס סיכונים של 0.95; רווח בר-סמך של 95%, 0.59-1.52). תופעות הלוואי השכיחות ביותר לטיפול עם רוקפאריב היו עייפות ובחילות.

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס אשר הינם נשאים למוטציות בגן BRCA משך השרידות החציונית ללא התקדמות מחלה לפי בדיקת דימות היה ארוך יותר, באופן מובהק, בקבוצת הטיפול עם רוקפאריב בהשוואה לקבוצת מקרי הביקרות.

מקור:

Fizazi K, Piulats JM, Reaume MN, Ostler P, McDermott R, Gingerich JR, Pintus E, Sridhar SS, Bambury RM, Emmenegger U, Lindberg H, Morris D, Nolè F, Staffurth J, Redfern C, Sáez MI, Abida W, Daugaard G, Heidenreich A, Krieger L, Sautois B, Loehr A, Despain D, Heyes CA, Watkins SP, Chowdhury S, Ryan CJ, Bryce AH; TRITON3 Investigators. Rucaparib or Physician's Choice in Metastatic Prostate Cancer. N Engl J Med. 2023 Feb 23;388(8):719-732. doi: 10.1056/NEJMoa2214676. Epub 2023 Feb 16. PMID: 36795891.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית עמיד לסירוס,  רוקפאריב,  BRCA,  מעכב PARP,  סרטן ערמונית
תגובות