מחקרים

הבדלים בהטלת שתן לילית בארצות הברית

במחקר זה נמצא כי ייצור שתן (נפח לילי מירבי, נפח כולל, ייצור שתן לילי, אינדקס הטלת שתן לילית) היה גבוה יותר אצל גברים ונשים עם הטלת שתן לילית אידיופטית ותחלואה נלווית

נתוני הימצאות של הטלת שתן לילית (NP), הטלת שתן הנגרמת מייצור עודף של שתן במהלך השינה, הינם מוגבלים בעיקר לגברים ומשתנים על פי הגדרת NP. במחקר שפורסם ב-The Journal of Urology החוקרים העריכו הימצאות NP בקרב גברים ונשים בגיל ≥30.

המחקר כלל 10,190 משתתפים אשר ענו על סקר ה-EpiNP (Epidemiology of Nocturnal Polyuria). כל המשתתפים דיווחו על ≥ הטלות שתן בלילה ו-100 מגיבים אקראיים אשר דיווחו על 0 או 1 הטלות שתן בלילה התבקשו להשלים יומן השתנה של שלושה ימים. NP הוגדר על ידי אינדקס הטלת שתן לילי (NPI) >0.33 (NPI33) וייצור שתן לילי של >90 מיליליטר/שעה (NUP90). ההימצאות שחושבה רובדה על פי מגדר ותת-קבוצות: אידיופטי (ללא גורם), קשור לכיס שתן עם פעילות יתר (NPOAB), חסימת מוצא כיס השתן (NPBOO, גברים) ותחלואה נלווית. נפחים שהוטלו ותזמון, כולל תקופת שינה ראשונה ללא הפרעה, הוערכו בתתי הקבוצות.

תוצאות המחקר הראו כי הגיל הממוצע היה 54.4 (30-95). סך הכל 3,938 הוזמנו להשלים את היומן, 1,763 (49.3%) השלימו יומני השתנה תלת יומיים. ייצור שתן (נפח לילי מירבי, נפח כולל, ייצור שתן לילי, אינדקס הטלת שתן לילית) היה גבוה יותר אצל גברים ונשים עם NP אידיופטית ותחלואה נלווית. חציון הטלות השתן הליליות היה גבוה ביותר עבור NPBOO אצל גברים ו-NPOAB אצל נשים. הפרעה הקשורה להשתנה לילית השתנתה לפי תת הקבוצות של NP אך הייתה גבוהה ביותר אצל גברים עם NPBOO (NPI33: 69.6%; NUP90: 71.1%) ואצל נשים עם NPOABי(NPI33: 67.5%; NUP90: 66.0%).

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר שפכו אור על גורמים הקשורים להטלת שתן לילית ולטיפולים אפשריים, חלקם קשורים לייצור שתן וחלקם לקיבולת כיס השתן.

מקור:

Bosch et. al (2022) The Journal of Urology DOI: https://doi.org/10.1097/JU.0000000000002500

נושאים קשורים:  מחקרים,  הטלת שתן לילית,  כיס השתן,  שינה,  חסימת מוצא השלפוחית
תגובות