מחקרים

מחלות אורולוגיות בקרב חולים שעברו בירור להמטוריה

חוקרים סבורים כי אין צורך בביצוע CT אורוגרפיה בחולים מתת-קבוצות מסוימות

הדמיה של הערמונית ושלפוחית השתן (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההימצאות של מחלות אורולוגיות בקרב מטופלים עם המטוריה, שהופנו לביצוע CT אורוגרפיה על מנת לקבוע אילו מהם זקוקים לבדיקה זו.

החוקרים בדקו באופן רטרוספקטיבי את הדוחות הרדיולוגיים של 1,046 בדיקות CT אורוגרפיה, שנערכו כחלק מבירור המטוריה מיקרו (43.7%) או מקרוסקופית (56.3%). החוקרים סיווגו את הממצאים האורולוגיים כשלילי, שפיר או חשוד לממאירות (מאושר על ידי בדיקה פתולוגית).

החוקרים מצאו כי מתוך 1,046 בדיקות שבוצעו, 53.5% היו בעלות תוצאה שלילית, 36.4% בעלות ממצאים שפירים ו-10% עם ממצאים חשודים לממאירות. כמו כן, החוקרים דיווחו כי הממצא השפיר הנפוץ ביותר היה אבנים בדרכי השתן (22.3%). הם דיווחו כי ממאירות בדרכי השתן נמצאה אצל 3.6% מהחולים, כאשר השיעור היה גבוה באופן מובהק (P <0.001) בחולים עם המטוריה מקרוסקופית (5.8%), בהשוואה להמטוריה מיקרוסקופית (0.9%). זאת ועוד, נמצא כי CT אורוגרפיה הצליחה לזהות 0.6% מהחולים עם ממאירות בדרכי השתן העליונות, כאשר שיעור הממאירות היה גבוה באופן מובהק (P = .038) בחולים עם המטוריה גסה (1%) לעומת המטוריה מיקרוסקופית (0%), ללא הבדלים מובהקים בין המינים (P = 1.00, 0.6% בגברים ו-0.6% בנשים) או בין הגילאים השונים (P = 0.600, 0% בחולים מתחת לגיל 50 ו-0.7% בחולים בני 50 או יותר). לבסוף, כאשר ערכו רגרסיה לוגיסטית נמצא כי מין זכר קשור לקיום של המטוריה מקרוסקופית (יחס סיכויים של 2.92) וכי הן הגיל והן קיום של המטוריה גסה (יחס סיכויים של 1.06 ו-5.13, בהתאמה), קשורים לממאירות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בדיקת CT אורוגרפיה לא זיהתה ממאירות של דרכי השתן העליונות ב-99.4% מהחולים עם המטוריה, כולל כל החולים עם המטוריה מיקרוסקופית ואלו עם המטוריה מקרוסקופית אך שגילם מתחת ל-50. הם סבורים כי ביצוע של CT אורוגרפיה בקרב תת-קבוצות אלו עשויה להיות מיותרת ולגרום לעלייה בתחלואה ובעלויות הטיפול.

מקור: 

Andrew, K. C. et al. Canadian Association of Radiologists Journal 2021; 72(2); 228-233. https://doi.org/10.1177/0846537120902134

נושאים קשורים:  מחקרים,  המטוריה,  CT,  דרכי השתן,  ממאירות בשלפוחית השתן
תגובות