מחקרים-Covid-19

השפעת הגל הראשון של מגפת הקורונה על תחום האורולוגיה וציוני החרדה של חולים הממתינים לניתוח

חוקרים סבורים כי מגפת COVID-19 העלתה את רמות החדרה והדיכאון בחולים שהפרוצדורות האורולוגיות שלהם נאלצו להידחות

תסמיני מחלת הקורונה. אילוסטרציה

מטרת החוקרים הייתה לקבוע את ההשפעה של מגפת COVID-19 על תחום האורולוגיה ביום-יום, במרכז שלישוני הממוקם באחד האזורים בטורקיה שהושפע באופן רב מהמגפה. כמו כן, החוקרים ביקשו להעריך את רמות החרדה והדיכאון של מטופלים, שפרוצדורות והניתוחים שלהם נאלצו להידחות בשל מגבלות הקשורות ל-COVID-19.

החוקרים העריכו את מספר החולים המאושפזים במרפאות החוץ, פרוצדורות באשפוז יום, בקשות ייעוץ דחופות, החולים המאושפזים במחלקות וכמות הניתוחים בין ה-10 במרץ ל-15 ביוני, 2020. הם השוו את המספרים הנ"ל לתקופה המקבילה בשנת 2019. לאחר מכן, החוקרים איתרו את החולים שלא היה ניתן לנתח או שהניתוחים האלקטיביים שלהם נדחו בין התאריכים 10 במרץ ל-15 ביוני, 2020 (בסך הכל 96 חולים). הם ביקשו מחולים אלו לענות על שאלון BDIי(Beck Depression Inventory) ושאלון בשם STAIי(State‐Trait Anxiety Inventory). החוקרים בדקו את ההבדלים בין רמות החרדה הבסיסיות לבין הרמות במהלך המגפה. לאחר מכן, חילקו את החולים לשתי קבוצות בהתאם לפרוצדורות המתוכננות – קבוצה של פרוצדורות אונקולוגיות (קבוצה 1) וקבוצה של פרוצדורות לא אונקולוגיות (קבוצה 2), על מנת לבדוק את ההבדלים ברמות החרדה והדיכאון בין שתי הקבוצות.

החוקרים מצאו כי הייתה ירידה דרסטית בכמות החולים בכל הפרמטרים שהעריכו, כאשר השינוי המועט ביותר היה בכמות ייעוצי הדחופים. כמו כן, נמצא כי הערכה של ציוני החרדה והדיכאון של המטופלים הראתה הבדל מובהק בין ציוני ה-STAI-S לציוני ה-STAI-T שלהם (51.8 עם סטיית תקן של 9.3 ו-38.2 עם סטיית תקן של 7.5, בהתאמה, P <0.001), כאשר התוצאות ב-STAI-S של החולים היו תואמות לחרדה קשה. לבסוף, מצאו החוקרים כי ציון ה-BDI הממוצע של המטופלים היה 15 עם סטיית תקן של 8.9, עובדה המצביעה על דיכאון בדרגה קלה. החוקרים דיווחו כי הן הגיל והן ציוני ה-STAI-S היו גבוהים יותר באופן מובהק בקבוצה 1.

החוקרים הגיעו למסקנה כי רמות החרדה והדיכאון עלו בחולים שהניתוחים שלהם נדחו בשל מגבלות הקשורות למגיפה, בייחוד בקרב חולים אונקולוגיים. הם סבורים כי ניתן לתרום להגנה על בריאות הציבור על ידי תכנון של התערבויות פסיכו-סוציאליות מראש, לקבוצות בסיכון גבוה, במהלך מגפות.

מקור:

Micoogullari, U. et al. International Journal of Clinical Practice 2021; https://doi.org/10.1111/ijcp.14201

נושאים קשורים:  מגיפת הקורונה,  דיכאון וחרדה,  אורולוגיה,  מחקרים
תגובות