כריתת צינור זרע

משקפי מציאות מדומה לטיפול בכאב וחרדה בזמן וזקטומיה

חוקרים סבורים כי משקפי וידאו או משקפי מציאות מדומה לא מפחיתים כאב וחרדה במהלך וזקטומיה ואף מגבירים אותם

06.05.2021, 12:47

מטרת החוקרים הייתה לקבוע אם ניתן להפחית את מידת הכאב והחרדה שמטופלים חווים במהלך וזקטומיה, באמצעות משקפי וידאו בדו-ממד או משקפי מציאות מדומה.

החוקרים ערכו ניסוי מבוקר לא אקראי בין אוקטובר 2017 למרץ 2018. בסך הכל היו 176 וזקטומיות מתכוננות במסגרת מרפאת חוץ, כאשר 141 מהחולים חולקו לשלוש קבוצות: קבוצת ביקורת, קבוצה שקיבלה משקפי וידאו בדו-ממד וקבוצה שקיבלה משקפי מציאות מדומה. החוקרים עקבו אחר החולים במשך 7 ימים, כאשר מטופל אחד אבד למעקב. התוצאים העיקריים היו כאב (ציון VASי(visual analogue scale) של 0-10) וחרדה (ציון VAS של 0-10 וציון STAI-ADי(State‐Trait Anxiety Inventory for Adults) של 20-80) במהלך הווזקטומיה. החוקרים השוו את הנתונים באמצעות אנליזת שונות או מדידות חי-בריבוע.

החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים מבחינת הכאב (ציון VAS של 2 בכל הקבוצות), כאשר יחס הסיכויים בקבוצת משקפי הווידאו בדו-ממד היה 1.15 (רווח בר-סמך 95%: 0.92-1.48) ובקבוצת המציאות המדומה 0.98 (רווח בר-סמך 95%: 0.76-1.26). כמו כן, דיווחו כי חולים בקבוצת המציאות המדומה חוו חרדה משמעותית יותר במהלך הפרוצדורה (יחס סיכויים 1.40, רווח בר-סמך 95%: 1.07-1.85). לבסוף, נמצא כי חולים שלא היו מאושפזים בעבר דיווחו על יותר כאב באופן מובהק, בהשוואה לחולים עם אשפוז אחד או יותר בעברם (יחס סיכויים 1.35, רווח בר-סמך 95%: 1.11-1.65).

החוקרים הגיעו למסקנה כי משקפי וידיאו בדו-ממד ומשקפי מציאות מדומה לא הפחיתו כאב או חרדה במהלך וזקטומיה. יתר על כן, בקבוצת משקפי המציאות המדומה, רמות החרדה במהלך הפרוצדורה היו גבוהות עוד יותר.

מקור: 

Dings, S. J. M. et al. BJU International 2021; https://doi.org/10.1111/bju.15332

נושאים קשורים:  כריתת צינור זרע,  מציאות מדומה,  חרדה,  מחקרים
תגובות