סרטן השחלות

פרוגנוזה של סרטן השחלות בקרב נשים הסובלות מאנדומטריוזיס

במחקר זה נמצא כי לנשים עם סרטן השחלות ואבחנה היסטולוגית של אנדומטריוזיס הייתה הישרדות כוללת ארוכה יותר בהשוואה לנשים עם סרטן השחלות וללא אנדומטריוזיס

18.03.2021, 17:56

תוצאות סותרות דווחו בספרות בדבר הפרוגנוזה של סרטן השחלות בקרב נשים הסובלות מאנדומטריוזיס. יש צורך במחקרים רחבי היקף על מנת לבאר את ההשפעה של אנדומטריוזיס על הפרוגנוזה של סרטן השחלות.

במחקר עוקבה שתוצאותיו פורסמו בכתב העת AJOG, חוקרים העריכו את שיעור ההישרדות של נשים עם סרטן השחלות בהולנד, עם או בהיעדר אבחנה היסטולוגית של אנדומטריוזיס. החוקרים נעזרו ב- Netherlands Cancer Registry וברשומה ארצית נוספת של אבחנות היסטופתולוגיות וציטופתולוגיות, על מנת לזהות את כל הנשים שאובחנו עם סרטן השחלות בנוסף לעדות היסטולוגית של אנדומטריוזיס, בין השנים 1990-2015. נערכה השוואה בין הפרוגנזה של מטופלות אשר סובלות מסרטן השחלות עם וללא עדות היסטולוגית לאנדומטריוזיס. יחס הסיכון (HR) עם רווח בר-סמך של 95% חושב באמצעות מודל רגרסיית קוקס פרופורציונאלי.

החוקרים מצאו כי מתוך 32,419 מטופלות עם סרטן השחלות, ל-1,979 היתה עדות היסטולוגית לאנדומטריוזיס (6.1%). הגיל החציוני לאבחנה היסטולוגית של אנדומטריוזיס עמד על 53 שנים (טווח בין-רבעוני, 46-62). מתוך סך הנשים עם סרטן השחלות ואנדומטריוזיס, 81.2% אובחנו עם שתי המחלות בו זמנית. נמצא כי קבוצת המטופלות אשר סבלה מאנדומטריוזיס היתה צעירה יותר בעת האבחנה עם סרטן השחלות, בעלת מאפייני גידול חיוביים יותר וטופלה יותר בגישה ניתוחית, לעומת קבוצת המטופלות ללא אנדומטריוזיס. משתנים אלה הוכללו במודל הרב-משתני כערפלנים (confounders). לנשים עם אבחנה היסטולוגית של אנדומטריוזיס היתה פרוגנוזה טובה יותר באופן מובהק, הן בניתוח התוצאות הגולמי והן בניתוח המתוקנן (יחס הסיכון, 0.46; רווח בר-סמך 95%, 0.43-0.49; P<0.0005, ויחס הסיכון המתוקנן, 0.89%; רווח בר-סמך 95%, 0.83-0.95; P<0.05, בהתאמה).

החוקרים סיכמו כי לנשים עם סרטן השחלות ואבחנה היסטולוגית של אנדומטריוזיס הייתה הישרדות כוללת ארוכה יותר בהשוואה לנשים עם סרטן השחלות וללא אנדומטריוזיס, זאת אפילו לאחר תקנון למשתנים ערפלנים. במחקרים עתידיים שיעסקו בטיפול ובפרוגנוזה של סרטן השחלות יש לשקול סטרטיפיקציה על פי סטטוס של אנדומטריוזיס, על מנת להבהיר את התפקיד שממלא בהיבטים אלו של המחלה. זאת ועוד, כך ציינו החוקרים, ראוי כי נשים אשר מאובחנות עם סרטן השחלות במקביל לאנדומטריוזיס יקבלו הסבר בנוגע להשפעתו על סיכויי הישרדותן.

מקור: 

Hermens M, van Altena AM, van der Aa M, et al. Am J Obstet Gynecol. 2020;S0002-9378(20)30883-8. doi:10.1016/j.ajog.2020.08.056

נושאים קשורים:  סרטן השחלות,  אנדומטריוזיס,  פרוגנוזה,  שיעור הישרדות,  מחקרים
תגובות