בדיקת PET-CT

אבחון גרורות בבלוטות הלימפה בחולים עם סרטן השלפוחית

הבדיקה מועילה לאפיון בלוטות לימפה מוגדלות שנמצאו ב-CT, אך רק באופן מוגבל במטופלים ללא בלוטות חשודות

31.12.2020, 17:57

מחקר זה בחן את היכולות האבחנתיות של 18F-FDGי(fluorodeoxyglucose) PET/CT (positron emission tomography/computerized tomography) לזיהוי גרורות בבלוטות הלימפה במטופלים עם סרטן שלפוחית חודר שריר (muscle invasive urothelial bladder cancer) לפני כריתה מלאה של שלפוחית השתן.

במחקר נבדקו 208 בדיקות 18F-FDG PET/CTטרום ניתוחיות. הבדיקות הללו בוצעו באופן שגרתי בקרב 185 חולים עם סרטן שלפוחית חודר שריר בין אוגוסט 2012 לפברואר 2017. כל המטופלים עברו ניתוח כריתה מלאה של שלפוחית השתן והסרה של קשריות הלימפה באגן. ניתוח הנתונים היה מרובד לפי מעורבות הבלוטות כפי שהודגם ב-CT וטיפול כימותרפי. הערכת יכולות האבחון של 18F-FDG PET/CT במחקר זה בוצעו ע"י מדדים של רגישות, ספציפיות, ערך חיזוי חיובי (PPV) וערך ניבוי שלילי (NPV) של הבדיקה.

גרורות בבלוטות הלימפה באגן נמצאו בבדיקה שלאחר הסרת הבלוטות אצל 21.8% מאלו שנמצאו ללא בלוטות חשודות בבדיקת CT ו-52.6% מאלה שנצפו עם בלוטות חשודות בבדיקת CT. גודל מוקד הגרורה החציוני היה 5 מ"מ. רק במקרים נדירים בהם לא נצפו גרורות חשודות בבלוטות הלימפה ב-CT, נצפו גרורות חשודות בבלוטות בבדיקת ה-18F-יFDG PET/CT (רגישות של 7% עד 23%). במקרים בהם נצפו גרורות חשודות בבלוטות הלימפה ב-CT, בדיקת ה-18F-FDG PET/CT הייתה מועילה בשלילת גרורות בבלוטות (רגישות של 92% עד 100%). מגבלות מחקר זה היו חוסר גיוון האוכלוסייה שנבדקה ובכך שנבדקו גרורות בבלוטות לימפה באגן בלבד.

נראה כי בדיקת 18F-FDG PET/CT מועילה לאפיון בלוטות לימפה מוגדלות שנמצאו ב-CT. השימוש ב-18F-FDG PET/CT לפני ניתוח, במקרים בהם לא נמצאו בלוטות חשודות ב-CT, נמצא כבעל יעילות מוגבלת.

מקור: 

Dason S. at el. (2020) Journal of Urology. 204(2):254-259.

נושאים קשורים:  בדיקת PET-CT,  סרטן השלפוחית,  כריתת שלפוחית השתן,  גרורות,  מחקרים
תגובות