תומכן שופכן

האם הגודל של תומכן שופכן משפיע על איכות החיים של המטופלים?

החוקרים הראו כי ככל שמשתמשים בתומכן שופכן בקוטר גדול יותר, ישנה עליה בחוסר הנוחות ובכאב שחווים המטופלים, וכי תומכן בקוטר קטן יותר לא פוגע בהצלחת הניתוח

השתלת תומכן, צנתור (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות את ההשפעה של קטרים שונים של תומכני שופכן (F4.7, F6 ו-F7) על איכות החיים על סמך תתי תחומים בשאלון ה-Ureteral Stent Symptom Questionnaire.

במחקר נכללו כל המטופלים שעברו URSי(ureterorenoscopy) בין אפריל 2016 ליולי 2017 והם עברו חלקו אקראית פרוספקטיבית לפי גודל הסטנט, F4.7, F6 ו-F7. החוקרים לא כללו במחקר את המטופלים שסבלו מפתולוגיה נוספת, אבנים בשופכה בשני הצדדים או אלה שעברו טיפול אחר משני ל-URS. החוקרים ראיינו את המטופלים תוך שימוש ב-USSQ. בנוסף, החוקרים ציינו גם את שיעורי ההצלחה של ה-URS השני.

בתקופה בין אפריל 2016 ליולי 2017, נכללו במחקר 181 מטופלים, כאשר 48 מתוכם קיבלו סטנט F4.6,י66 קיבלו סטנט F6 ו-67 קיבלו סטנט F7. החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים בגיל, במגדר או במיקום האבנים לפני ה-URS (כל ה-p>0.05). לאחר השוואה של ציוני ה-USSQ בין מטופלים שקיבלו סטנט F4.7, F6 ו-F7, נמצא כי הציונים היו טובים יותר ככל שהסטנט קטן יותר, אך נמצאה מובהקות רק ב-"ציון ביצועי עבודה" (Work performance score)י(F6-F7, p= 0.04) וב-"ציון אינדקס שתן" ("Urinary index score")י(F4.7-F6, p= 0.004). בנוסף, כאשר החוקרים השוו בין F4.7 ל-F.7, נמצאו הבדלים מובהקים בכל תתי הקבוצות לטובת F4.7 (כל p< 0.03). כמו כן, ההצלחה הניתוחית של ה-URS השני הייתה דומה בין כל הקבוצות (כל התוצאות היו מעל 82%, p> 0.15).

החוקרים הסיקו כי ככל שקוטר התומכן בשופכן גדול יותר כך ישנה עליה בחוסר הנוחות ובכאב, בזמן שההצלחה של ה-URS השני אינה נפגעת כתוצאה משימוש בתומכן שופכן קטן יותר. על כן, החוקרים סברו כי תומכן שופכן עם קוטר קטן יותר הוא עדיף.

מקור:

Nestler, S. et al. (2020) World Journal of Urology 38.

נושאים קשורים:  תומכן שופכן,  אורתרורנוסקופיה,  אבנים בשופכה,  כאב קשור לתומכן,  מחקרים
תגובות