כריתת כליה חלקית

האם שימוש בשיטות ללא איסכמיה במהלך כריתת כליה חלקית יכולות להועיל למטופלים עם מחלת כליות כרונית בשלבים 3-5?

החוקרים השוו שיטות שונות לכריתת כליה חלקית, בהן לא מתרחשת איסכמיה לכליה, אל מול שיטה בה מהדקים את העורק המרכזי, על מנת לבחון את ההשפעה על קצב הסינון הגלומרולרי המשוער לאחר הניתוח אצל מטופלים עם מחלת כליות כרונית לפני הניתוח

02.06.2020, 18:19
כריתת כליה (אילוסטרציה)
כריתת כליה (אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי בדק האם הידוק סלקטיבי של עורק (SAC – selective arterial clamping) ושיטות ללא הידוק (OC – off-clamp) במהלך כריתה חלקית של כליה בעזרת רובוט (RPN – robot-assisted partial nephrectomy) קשורות ליתרון בתפקודי הכליה אצל מטופלים עם מחלת כליות כרונית (CKD – chronic kidney disease) בשלבים 3-5.

החוקרים השוו את קצב הסינון הגלומרולרי המשוער (eGFR – estimated glomerular filtration rate) על פני זמן בין 462 מטופלים עם CKD בשלבים 3-5 בנקודת ההתחלה שעברו RPN עם הידוק עורק ראשי (MAC – main artery clamping)י(n=375, 81.2%),יSACי(n=48, 10.4%) או OCי(n=39,8.4%) תוך שימוש במודל מעורב לינארי רב משתני. החוקרים כללו במודל את כל ערכי ה-eGFR שנמדדו בזמן המעקב, כולל הערכים בנקודת ההתחלה ובזמן תקופת המעקב שהייתה בין 3 ל-24 חודשים. החציון של תקופת המעקב היה 12.0 חודשים (טווח בין רבעוני: 6.7-16.5 חודשים;  טווח: 3.0-24.0 חודשים).

תוצאות המודל המעורב הלינארי רב משתני לאחר התאמה למאפיינים כולל גודל הגידול וציון ה-R.E.N.A.L.י[R.E.N.A.L Nephrectomy Scoreי(R – רדיוס; E – אקסופיטי/ אנדופיטי; N – קרבה; A – קדמי/אחורי; L – מיקום)], הראו כי ההבדל בשינוי ב-eGFR על פני זמן לא היה מובהק בהשוואה בין SAC ו-MAC RPNי(β= -1.20, רווח בר סמך 95%: -5.45-3.06 ; P=0.582) ובהשוואה בין OC ל-MAC RPNי(β= -1.57, רווח בר סמך 95%: -5.21-2.08; P=0.400).

החוקרים מצאו כי רק 20 מטופלים (15 MAC, שניים SAC ושלושה OC) חוו התקדמות בשלב ה-CKD שלהם בנקודת המעקב האחרונה. בנוסף, נמצא כי זמן האיסכמיה הממוצע היה 17 דקות ב-MAC ו-15 דקות ב-SAC. החוקרים לא מצאו יתרון ב-SAC או OC במונחים של איבוד דם, סיבוכים סביב הניתוח, משך האשפוז או שוליים ניתוחיים.

המסקנות של החוקרים היו כי לא נמצא קשר בין שיטות SAC ו-OC לבין יתרון בשימור של eGFR אצל מטופלים עם CKD.

מקור: 

Beksac, A.T. et al. (2020) BJU International 125,3.

נושאים קשורים:  כריתת כליה חלקית,  מחלת כליות כרונית,  הידוק סלקטיבי של עורק,  ללא הידוק,  מחקרים
תגובות