הגדלה שפירה של הערמונית

האם כבד שומני לא אלכוהולי יכול לנבא הופעה של תסמינים בדרכי השתן התחתונות והגדלה שפירה של הערמונית?

החוקרים הראו כי קיים מתאם בין חומרה של מחלת כבד שומני לא אלכוהולית לבין פרמטרים שונים של הערמונית וכי מדובר בגורם מנבא בלתי תלוי להופעה של תסמינים בדרכי השתן התחתונות

09.09.2019, 16:17
כבד שומני, מיקרו-גרף (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר בין מחלת כבד שומני לא אלכוהולית (NAFLD – Non-alcoholic fatty liver disease) לבין תסמינים בדרכי השתן התחתונות (LUTS – Lower urinary tract symptoms), הגדלה שפירה של הערמונית (BPH – Benign prostate hyperplasia) ותפקוד מיני.

במחקר נכללו 365 גברים שאובחנו ב-LUTS/BPH. הגברים הוערכו בצורה רטרוספקטיבית בין ינואר 2016 למרץ 2018. החוקרים אספו מידע מבדיקות אנתרופומטריות ובדיקות מעבדה. בנוסף, על סמך רמת האקוגניות של הכבד, המטופלים חולקו לקבוצות NAFLD: דרגה 0 נחשבה תקינה ללא NAFLD ודרגות 1-3 ייצגו עליה במשקעי השומן בכבד.

החוקרים ביצעו השוואה סטטיסטית בין תסמיני LUTS, רמות PSAי(Prostate-specific antigen), נפח הערמונית (PVs – Prostate volumes) וגרסה של ה-IIEF-5י(International Index of Erectile Function) שכללה חמישה מרכיבים, לבין דרגות ה-NAFLD השונות.

תוצאות המחקר הראו כי לא היה הבדל ברמות ה-PSA בין הקבוצות השונות. בשונה מכך, נמצא כי ה-IPSSי(International Prostate Symptom Score), ה-PV ונפח השתן השארתי לאחר הימנעות (PVR -יpost‐voided residual urine volume) היו גבוהים באופן מובהק אצל גברים עם NAFLD בדרגה גבוה יותר. לעומת זאת, שיעור זרימת השתן המקסימלי (QMAX - maximum urinary flow rate) וציון ה-IIEF-5, היו נמוכים יותר אצל גברים עם NAFLD בדרגות גבוהות יותר.

החוקרים מצאו כי מעבר להשפעת דרגת ה-NAFLD על הופעה של תסמונת מטבולית (MetS – Metabolic syndrome), נצפתה בנוסף השפעה על פרמטרים של הערמונית ועל ציון ה-IIEF-5. תוצאות המחקר הראו מתאם חיובי בין דרגת ה-NAFLD לבין IPSS, PV ו-PVR, ומתאם שלילי עם ה-QMAX וציון ה-IIEF-5. בנוסף, באנליזה רב משתנית, נמצא כי גיל ו-NAFLD הם גורמים מנבאים בלתי תלויים ל-IPSS, PV, QMAX ו-PVR.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי NAFLD הוא גרם מנבא בלתי תלוי ל-IPSS, PV, QMAX, PVR וציון IIEF-5. בנוסף, נראה כי MetS היא גורם מנבא מובהק לציון ה-IIEF-5 בלבד, כלומר NAFLD יכול לעזור לזהות מטופלים בסיכון גבוה ל-LUTS בצורה טובה יותר מ-MetS.

מקור: 

Eren, H. et al. (2019) BJU International 124,2.

נושאים קשורים:  הגדלה שפירה של הערמונית,  תסמונת מטבולית,  מחקרים,  מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית
תגובות