אי שליטה במתן שתן

האם מחלות רקע כרוניות יכולות לנבא את הסוג והחומרה של אי שליטה במתן שתן בקרב נשים?

החוקרים זיהו כי מרבית הנשים המאובחנות באי שליטה במתן שתן מאובחנות במקביל במחלות כרוניות נוספות והצליחו לסווג אותן לארבע קבוצות בעלות מאפיינים שונים וחומרת מחלה שונה

11.02.2019, 17:10

מטרת המחקר הייתה לזהות את דפוסי השכיחות של מצבים רפואיים כרוניים בקרב נשים המאובחנות באי שליטה במתן שתן (UI - urinary incontinence).

החוקרים שילבו מידע חתך מסקרים של ה-National Health and Nutrition Examination Surveys בין השנים 2005-2006 ל-2011-2012 בארה"ב וזיהו 3,800 נשים שאובחנו ב-UI ומידע בנוגע ל-12 מצבים כרוניים שונים. סוגי ה-UI כללו UI במאמץ (SUI – stress UI),יUI עם דחיפות (UUI - urgency UI) ו-UI המערב מאמץ ודחיפות (MUI – mixed UI).

החוקרים סיווגו את ה-UI כקל, בינוני או חמור באמצעות מדידות מקובלות. בנוסף, הם ביצעו אנליזת מקבץ דו שלבית על מנת לזהות דפוסים בין קבוצות לפי סוג ה-UI והחומרה. החוקרים השתמשו באנליזת רגרסיה על מנת לבדוק את הקשר בין הקבוצות לפי תת סוג ה-UI והחומרה, תוך נטרול הגיל, ההשכלה, המוצא/ הגזע, סטטוס זוגי, סטטוס כריתת רחם והשמנה.

תוצאות המחקר הראו כי 11% מהנשים המאובחנות ב-UI לא מאובחנות במצבים כרוניים נוספים. בקרב נשים המאובחנות ב-UI ובמצב כרוני נוסף אחד לפחות, זוהו ארבע קבוצות שונות: (1) סיכון למחלות קרדיווסקולריות בגיל צעיר, (2) אסתמה משמעותית, (3) סיכון למחלות קרדיווסקולריות בגיל מבוגר ו-(4) ריבוי מצבים כרוניים (MCC – multiple chronic conditions).

בהשוואה לנשים עם UI וללא מחלות כרוניות אחרות, הנשים מקבוצת הסיכון למחלות קרדיווסקולריות בגיל צעיר (גיל ממוצע 46.7 ± 15.8 שנים) היו בעלות שיעורי ה-SUI וה-UI קל הגבוהים ביותר. בקבוצת האסתמה (גיל ממוצע 51.5 ± 10.2 שנים), נצפו יותר נשים עם SUI ו-MUI ו-UI בדרגה בינונית. נשים בקבוצת הסיכון למחלות קרדיווסקולריות בגיל מאוחר (גיל ממוצע 57.9 ± 13.4 שנים) היו בעלות שיעורי ה-UUI הגבוהים ביותר, בשילוב עם UI קשה. בקבוצת ה-MCC (גיל ממוצע 61.0 ± 14.8), הנשים היו עם שיעורי ה-MUI הגבוהים ביותר ועם השיעורים הגבוהים ביותר של UI בינוני/חמור.

תוצאות המחקר הראו כי נדיר מאוד שנשים עם UI לא יסבלו ממחלות כרוניות נוספות. החוקרים הצליחו לזהות ארבעה דפוסים של מצבים כרוניים המאופיינים בסוגים ובחומרה שונים של UI. היכולת לזהות נשים עם UI קל ומצבים כרוניים הניתנים לשינוי יכולה להוביל לדרכי מניעה חדשות.

מקור: 

Markland, A.D. et al. (2018) BJU International 122,6.

נושאים קשורים:  אי שליטה במתן שתן,  מחלות כרוניות,  אסתמה,  ריבוי מצבים כרוניים,  מחלה קרדיווסקולרית,  מחקרים
תגובות