מחקרים

עשור של מדידת PSA ושינויים במדיניות הסיקור

החוקרים גילו ירידה בכמות קטנה בשיעורי סיקור ה-PSA ואפילו עלייה בחלק מהמקומות כתלות בגזע ובמיקום. האופי ההטרוגני של השינויים במדיניות הסיקור יכול לרמוז על כך שנדרש תכנון ומחשבה שמתבססת על יותר משינוי הנהלים

בדיקת PSA (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון את השינוי בדפוסי בדיקת PSAי(Prostate Specific Antigen) בתתי קבוצות של גברים לאור השינויים בהנחיות הבדיקה. המחקר הוא מחקר תצפיתי שעשה שימוש בסדרה של מחקרי חתך בין 2003-2013. הנתונים נאספו מ-Fee-for-Service Medicare. במחקר השתתפו גברים בני 68 ויותר שהיו מועמדים למבדק סריקה לסרטן הערמונית. התוצאים שנמדדו הם דפוסי הבדיקה בגברים בני 68 ויותר בין 2000-2013 והשינוי באחוזי הסיקור בגברים בני 75 ויותר.

אחוז הגברים בני ה-68 שסוקרו עמד על 17.2% ב-2003, 22.3% ב-2008 ו-18.6% ב-2013 (p<0.001 לכל השינויים). שיעורי הסיקור בסוף המחקר היו נמוכים יותר מהשיעורים ב-2003 רק בקרב גברים בני 80 ויותר. במהלך עשר שנות המעקב נצפו כמויות הולכות ופוחתות של הבדלים בהרגלי הסקירה על בסיס גזע.

בגברים בני 75 ומעלה, השינוי בשיעורי הסקירה על בסיס גזע היה גדול, עם שיעורי צמיחה של 15-100 מטופלים בחלק מהאזורים וירידה של 15-100 חולים באזורים אחרים. אזורים בהם ההכנסה הממוצעת גבוהה יותר, נתון אותו מקשרים החוקרים לפעפוע של רעיונות חדשים, היו בסיכון גבוה יותר לרדת בשיעורי הסיקור. תביעות בגין רשלנות ומדיניות חסכון בטיפולים על מנת להיטיב עם המטופלים לא שינו את שיעורי הסיקור.

מקור: 

Bynum J. et al (2018). Journal name and page;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר תצפיתי,  מחקר חתך,  בדיקות סקר,  סרטן ערמונית
תגובות