השימוש בקנאביס צפוי לגבור לאור המגמה להפחית את הרגולציה על מכירתו של החומר ברחבי העולם. יחד עם העלייה בשימוש בקנאביס קיימים מחקרים המעידים כי איכות הזרע של גברים המתגוררים במדינות מפותחות פוחתת וכי זוגות דוחים כניסה להריון לגיל מבוגר יותר מאשר בעבר. לאור זאת, יש צורך להעריך את ההשפעה של קנאביס של מערכת הרבייה הגברית על מנת לייעץ בצורה טובה יותר לזוגות הסובלים מאי-פוריות ולגברים בגיל הפוריות.

בסקירה זו החוקרים מדגישים את ההשפעות הידועות של קנאביס על סמנים קליניים של פוריות וסוקרים את תפקידה של המערכת האנדו-קנבינואידית בהיבט הקשר שלה עם הורמוני מין וייצור ותפקוד זרע. ככלל, הראיות הקיימות היום הינן סותרות בנוגע להשפעה של קנאביס על מערכת הרבייה הגברית אך רוב המחקרים שבוצעו מצביעים על קשר בין קנאביס לספירת זרע נמוכה יותר ומרמזים על השפעה שלילית של הסם על פוריות.

מקור: 

Hsiao, P and Clavijo, R.I. (2018) European Urology Focus. In Press