שופכן

אילו סיבוכים יכולים להופיע בעקבות פגיעה אאיטרוגנית בשופכנים במהלך כריתת רחם?

החוקרים בדקו את הסיכון לסיבוכים שונים בעקבות פגיעה אאיטרוגנית בשופכנים במהלך כריתת רחם והשוו בין נשים אשר הפגיעה שלהן זוהתה במהלך הניתוח לבין נשים שהפגיעה שלהן זוהתה בשלב מאוחר יותר

פגיעות בשופכנים במהלך ניתוח הינן סיבוך לא נפוץ אך בעל פוטנציאל גבוה לתחלואה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לאפיין את הסיבוכים כתוצאה מפגיעה אאיטרוגנית בשופכנים במהלך ניתוח ולהעריך את ההבדלים בהשפעה בין פגיעות שזוהו מוקדם לפגיעות שזוהו בשלב מאוחר יותר.

במחקר השתתפו מטופלות אשר עברו כריתת רחם והיו רשומות במאגר המידע של ה-Healthcare Cost and Utilization Project California State Inpatient בין השנים 2007 ל-2011. החוקרים סיווגו את הפגיעות לפי פגיעות שזוהו - אובחנו/תוקנו ביום הניתוח, ופגיעות אשר לא זוהו - אובחנו/תוקנו בשלב מאוחר יותר.

החוקרים בדקו את התוצאים של חזרה לאשפוז תוך 90 ימים, צורך בהתקנת נפרוסטום תוך שנה, היווצרות של פיסטולה בדרכי השתן, כשל כלייתי חריף, אלח דם ותמותה כוללת. ההשפעות הבלתי תלויות של פגיעות מזוהות או לא מזוהות בשופכנים נבדקו באמצעות אנליזה רב משתנית.

החוקרים מצאו כי בקרב 1,753 מתוך 223,872 (0.78%) מטופלות הופיעה פגיעה בשופכנים לאחר ניתוח כריתת רחם, מתוכן, 1,094 (62.4%) לא זוהו במהלך הניתוח. החוקרים מצאו ששיעורי החזרה לאשפוז תוך 90 ימים עלו מקו בסיס של 5.7% ל-13.4% ו-67.3% לאחר פגיעות שזוהו ושלא זוהו, בהתאמה. בנוסף, 2.3% מהנשים אשר זוהו עם פגיעה הזדקקו לנפרוסטום בהשוואה ל-23.4% מהנשים עם פגיעה שלא זוהתה.

תוצאות המחקר הראו גם כי בקרב נשים עם פגיעה בשופכנים, ללא תלות בין אם הפגיעה זוהתה או לא, הייתה עליה בסיכון לאלח דם (יחס הסיכויים לאחר התאמה: 2.0, רווח בר סמך 95%: 1.2-3.5 ו-11.9, רווח בר סמך 95%: 9.9-14.3) ועלייה בסיכון לפיסטולה (יחס הסיכויים לאחר התאמה: 5.9, רוח בר סמך 95%: 2.2-16 ו-124, רווח בר סמך 95%: 95.7-160, בהתאמה). בנוסף, החוקרים מצאו כי בקרב נשים עם פגיעה שלא זוהתה, הסיכון לכשל כלייתי חריף במהלך תקופת המעקב היה גבוה יותר (יחס הסיכויים לאחר התאמה: 23.8, רווח בר סמך 95%: 20.1-28.2) וכמו כן גם הסיכון למוות היה גבוה יותר (יחס הסיכויים לאחר התאמה: 1.4, רווח בר סמך 95%: 1.03-1.9, p=0.0032).

מסקנות המחקר היו שפגיעות אאיטרוגניות בשופכנים מעלות את הסיכון לחזרה לאשפוז ולסיבוכים מסכני חיים. בנוסף, פגיעות בשופכנים שלא מזוהות בזמן הניתוח מעלות את הסיכונים הללו בצורה משמעותית, מה שמדגיש את הצורך בשמירה על ערנות מוגברת לזיהוי פגיעות בשופכנים ושמירה על סף נמוך לאבחון.

מקור: 

Blackwell, R.H. et al, (2018) The Journal of Urology 199,6.

נושאים קשורים:  שופכן,  פגיעות,  כריתת רחם,  סיבוכים,  מחלות אאיטרוגניות,  אבחון מוקדם,  מחקרים
תגובות