סרטן ערמונית

בדיקות סקר לסרטן הערמונית עדיין שנויות במחלוקת

גברים בקבוצת ביקורת במחקרים הבוחנים את הקשר בין בדיקות PSA להפחתת תמותה מסרטן הערמונית עוברים למעשה בדיקות PSA

בדיקת PSA לסרטן הערמונית (צילום: אילוסטרציה)

בדיקות סקר לסרטן הערמונית עדיין שנויות במחלוקת למרות שמחקר
ה-ERSPCי(European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) הדגים הפחתה יחסית של 21% בתמותה מסרטן הערמונית. המחקר הפיני האקראי לבדיקות סקר לסרטן הערמונית הינו המרכיב העיקרי של
ה-ERSPC וגם הוא הדגים הפחתה של 16% שאינה מובהקת סטטיסטית באנליזה נפרדת. מטרת עבודה זו הייתה להעריך את המידה של "זיהום" בזרוע הביקורת של המחקר הפיני.

במחקר השתתפו 48,295 ו-31,872 גברים בזרוע הביקורת והסקר בהתאמה. בדיקות הסקר בוצעו בין השנים 1996 ל-2007. ההיקף של בדיקות PSA נותחו רטרוספקטיבית באמצעות מאגרי מידע מעבדתיים. ההיארעות של סרטן ערמונית T1c (סרטן שאינו נימוש המזוהה על ידי PSA גבוה) נקבעה על ידי שימוש במאגר הסרטן הפיני הלאומי.

החוקרים מצאו כי 1.4% מהגברים עברו בדיקת PSAי1-3 שנים לפני החלוקה האקראית במחקר. לאחר 4, 8 ו-12 שנות מעקב 18.1%, 47.7% ו-62.7% מהגברים בקבוצת הביקורת עברו בדיקת PSA לפחות פעם אחת לעומת שיעור של 69.8%, 81.1% ו-85.2% בהתאמה בקבוצת הסקר. ההיארעות המצטברת של סרטן ערמונית T1c הייתה 6.1% בקבוצת הסקר ו-4.5% בקבוצת הביקורת (סיכון יחסי 1.21, רווח בר-סמך 95% 1.13-1.30).

מסקנת החוקרים היא כי שיעור גדול מהגברים בקבוצת הביקורת עברו בדיקות PSA במהלך 15 שנות המעקב. "זיהום" ככל הנראה מפחית את ההבדלים בתמותה בין שתי הקבוצות במחקר זה.

מקור: 

Kilpelainen, T.P. et al. (2017) The Journal of Urology. 198(1), 50.

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  PSA,  בדיקות סקר,  מחקרים
תגובות