אי קולי

פעילות פוספומיצין כנגד אורופתוגנים מייצרי ESBL בחולים מהקהילה ובמאושפזים

פוספומיצין (monurol, rafa) משמר פעילות טובה כנגד רוב המחוללים מיצרי ה-ESBL הגורמים לדלקת בדרכי השתן (UTI)

תרבית חיידקים בצלחת פטרי (צילום: אילוסטרציה)

ישנה עלייה במספר הבידודים של מחוללים מייצרי ESBLי(Extended-spectrum beta-lactamase) הגורמים ל-UTIי(Urinary tract infection) בקרב חולים מאושפזים וחולים מהקהילה. סקרים לאומיים גדולים הדגימו, כי זנים רבים של אי-קולי, הגורמים למרבית ה-UTI, עמידים כיום לרוב האנטיביוטיקות הפומיות, ובכללן לפלורוקוינולונים, ל-Trimethoprim-יSulfamethoxazole ולבטא-לקטמיים. במקרים אלו של עמידות, אופציות הטיפול מוגבלות ובחירת התכשיר האמפירי האופטימלי קשה.

מחקרים קודמים הדגימו, כי פוספומיצין, נגזרת פומית של חומצה פוספונית המפריעה לייצור דופן תא החיידק, פעילה כנגד 85%-100% מהאורופתוגניים העמידים לתרופות רבות (MDR). רוב מחקרים אלו עסקו באי-קולי, ומיעוטם עסק בזנים אחרים. מידע על שיעור עמידות לתרופה יכול לסייע באופטימיזציית השימוש בתרופה ובשיפור הדיוק.

לאור קיומם של מעט תכשירים אנטיביוטיים פומיים לטיפול אמפירי ב-UTI על רקע מחוללים מייצרי ESBL, בדקו החוקרים במחקר הנוכחי את פעילות פוספומיצין כנגד מחוללים מייצרי ESBL בחולים מ-3 מרכזים לטיפול ביוצאי צבא בארה"ב (Veterans) בין השנים 2010-2013.

סך העמידות לפוספומיצין היתה 21.6% (44/204). זני קלבסיאלה היו בסיכוי גבוה יותר להפגין עמידות בהשוואה לזני אי-קולי (46% vsי4%י; P < 0.001). עם השנים, אחוז הבידודים העמידים של חיידקים העמידים לתרופה עלה מ-17% ל-25.5%, אך עלייה זו לא היתה מובהקת סטטיסטית. בקרב 204 אורופתוגנים העמידים לתרופות רבות (MDRי), 170 (83.3%) היו עמידים לפלורוקווינולונים, ו-130י(63.7%) היו עמידים ל-Trimethoprim-יSulfamethoxazole. ניטרופורנטואין היה התכשיר הפומי הפעיל ביותר בפאנל הרגישות, עם 36% עמידות (53/147). 31 (21.1%) היו עמידים לכל התכשירים הפומיים. מתוך אלו, 10 בידודים (32%) היו עמידים גם לפוספומיצין וכולם היו זני קלבסיאלה.

הסבירות לעמידות לפוספומיצין בקרב אי-קולי וקלבסיאלה לא היתה קשורה באופן מובהק סטטיסטית לעמידות לתכשירים פומיים אחרים. בקרב זני אי-קולי עמידים לרספרים ולפלורוקווינולונים, העמידות לפוספומיצין היתה נמוכה (5% לכל תרופה). לעומת זאת, בקרב זני קלבסיאלה עמידים לרספרים ולפלורוקווינולונים, העמידות לפוספומיצין היתה כמעט 50%. עמידות לפוספומיצין בהקשר לפעילות ניטרופורנטואין היתה מגוונת.

החוקרים סיכמו, כי מחקר זה מספק הערכה של פעילות פוספומיצין כנגד מחוללים מייצרי ESBL. פוספומיצין משמר פעילות טובה כנגד רוב המחוללים מיצרי ה-ESBL הגורמים ל-UTI, למרות ששיעור העמידות בקרב זני קלבסיאלה ESBL גבוה יותר מאשר בדיווחים קודמים.

מקור:
Antimicrob Agents Chemother. 2015 Nov 23;60(2):1134-6. doi: 10.1128/AAC.02614-15. Activity of Fosfomycin against Extended-Spectrum-β-Lactamase-ProducingUropathogens in Patients in the Community and Hospitalized Patients. Linsenmeyer K1, Strymish J2, Weir S3, Berg G3, Brecher S3, Gupta K4.

נושאים קשורים:  אי קולי,  קלבסיאלה,  פוספומיצין,  ESBL,  UTI,  עמידות,  דלקת בדרכי השתן,  זיהומים,  מחקרים