אנליזה

טיפול בטדלפיל 5 מג פעם ביום יעיל במרבית החולים עם תסמיני מערכת שתן תחתונה, שניוניים להגדלה שפירה של הערמונית

גורמים מנבאים של תגובה אינדיבידואלית לפלצבו או טדלפיל 5 מג בקרב גברים עם תסמיני מערכת שתן תחתונה, שניוניים להגדלה שפירה של הערמונית: אנליזה של מידע קליני אינטגרטיבי

24.09.2015, 10:20
מצב מוגדל של הערמונית (BPH). מקור תמונה: ויקיפדיה.
מצב מוגדל של הערמונית (BPH). מקור תמונה: ויקיפדיה.

אחוז ניכר מהמטופלים עם תסמיני מערכת שתן תחתונה, שניוניים להגדלה שפירה של הערמונית (LUTS-BPH) משיגים שיפור משמעותי עם טיפול בפלצבו או טדלפיל 5 מג פעם ביום. עם זאת, מאפיינים אינדיבידואליים הקשורים לתגובה לטפול טרם נחקרו. אנליזה של נתונים קליניים זו, ביקשה לזהות גורמים הקשורים עם תגובה משמעותית קלינית לפלצבו או לטדלפיל 5 מ"ג, פעם ביום, בחולה האינדיבידואלי, עם תסמיני מערכת שתן תחתונה, שניוניים להגדלה שפירה של הערמונית (LUTS-BPH). המידע נלקח מ 5 מחקרים אקראיים, מבוקרי פלצבו, כפולי סמיות שכללו בערך 1500 מטופלים מתוכם 107 מאפייני בסיס נבחרו לבדיקה ו עוצבו 8 קטגוריות תגובה. שיטת split set evaluation (1000 חזרות) יושמה לצורך הערכת דיוק יכולת הניבוי, כאשר הנתונים חולקו באופן אקראי לתת קבוצת אימון ולתת הקבוצה הנבדקת. מודלים של רגרסיה לוגיסטית, עץ החלטות , Support Vector Machine, Random Forest יוצרו על תת קבוצת האימון ויושמה בכדי לנבא תגובה בתת הקבוצה הנבדקת. מודלים של ניבוי יוצרו עבור פלצבו ועבור טדלפיל 5 מג פעם ביום וניתוח Receiver Operating Curve (ROC) בוצע בכדי לבחור את מודל הניבוי האופטימלי.

נתונים סטטיסטיים: דירוג International Prostate Symptom Score (IPSS) בפתיחה (קל/בינוני אל מול קשה) עבור טיפול אקטיבי ופלצבו השיג את שילוב הרגישות והסגוליות הגבוה ביותר של 70% ו 50% לערך ,עבור כל האנליזות. ערכים אלו היו מתחת לסף של 80% אשר יוכל לאפשר הקצאה אמינה של מטופל אינדיבידואלי לקבוצת המגיבים או הלא מגיבים.

סיכום: למרות שלא זוהו מאפיינים קליניים או דמוגרפיים שנמצאו מספיקים כדי לנבא תגובה של חולה אינדיבידואלי לפלצבו או לטדלפיל 5 מ"ג, פעם ביום, הניסוי אישר שוב את היעילות של טדלפיל 5 מ"ג, פעם ביום, בטיפול ב LUTS-BPH ברוב החולים ואת החשיבות בהערכת צרכי החולה האינדיבידואלי, בבחירת הטיפול המתאים ביותר.

מקור:
PLoS One. 2015 Aug 18;10(8):e0135484. doi: 10.1371/journal.pone.0135484. eCollection 2015.
Predictors of Individual Response to Placebo or Tadalafil 5mg among Men with Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia: An Integrated Clinical Data Mining Analysis.
Fusco F1, D'Anzeo G2, Henneges C3, Rossi A2, Büttner H3, Nickel JC

נושאים קשורים:  תסמיני מערכת שתן תחתונה,  הגדלה שפירה של הערמונית,  טדלפיל
תגובות