vesicoureteral reflux

רספרים מפחיתה UTI חוזרים בעד 80% בקרב ילדים עם VUR

טיפול מונע הפחית את הסיכון לחזרה בכ-50% בילדים עם VUR לאחר מופע זיהום תסמיני או עם חום, עם הפחתה של 80% באלו עם ליקוי בתפקוד השלפוחית והמעיים

07.05.2014, 20:07

זרימה חוזרת מן השלפוחית לשופכן (vesicoureteral reflux‏, VUR) שכיחה בקרב ילדים עם מופעי זיהום דרכי שתן המלווים בחום, אולם התועלת מטיפול אנטיביוטי מונע באוכלוסיה זו עודנה שנויה במחלוקת, לאור היעדר עקביות של תוצאות הניסויים שנערכו עד כה. ניסוי חדש, שהתפרסם באתר כתב העת NEJM, ביקש לבחון את התועלת מטיפול זה.

בניסוי הוגרלו 607 ילדים הסובלים מ-VUR לאחר 1-2 מופעי זיהום דרכי שתן תסמיני או עם חום לקבלת טיפול מניעתי ב-trimethoprim–sulfamethoxazole‏ (Resprim‏, Teva) או פלסבו.

רספרים השיגה הפחתה מובהקת בשכיחות נקודת הסיום העיקרית, חזרת זיהומים בדרכי שתן, בהשוואה לפלסבו (39 מ-302 משתתפים לעומת 72 מ-305 משתתפים, בהתאמה; סיכון יחסי 0.55; רווח בר-סמך של 95%: 0.38-0.78). התרופה השיגה הפחתה מובהקת של 50% בסיכון לזיהומים חוזרים (יחס סכנה (hazard ratio):‏ 0.50; רווח בר-סמך של 95%: 0.34-0.78) עם הפחתה של כמעט 80% בסיכון לזיהומים באלו עם ליקוי בסיסי בתפקוד השלפוחית והמעיים (יחס סכנה: 0.21; רווח בר-סמך של 95%: 0.08-0.58), כמו גם באלו שסבלו ממופעי זיהום עם חום (0.41; 0.26-0.64).

על תוצאות מרשימות אלו מעיב כישלונה של רספרים בהפחתת הסיכון להצטלקויות כליות, נקודת הסיום המשנית, בהשוואה לקבוצת הפלסבו (11.9% לעומת 10.9% מהמשתתפים, בהתאמה). יתר על כן, בקרב מקרי החזרה הראשונה שנגרמו על ידי Escherichia coli, נמצא שיעור גבוה יותר של עמידות החיידק בקרב מטופלי רספרים לעומת פלסבו (63% לעומת 19%, בהתאמה).

מקור:
Antimicrobial Prophylaxis for Children with Vesicoureteral Reflux. N Engl J Med May 4, 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1401811.

נושאים קשורים:  vesicoureteral reflux,  UTI,  דרכי השתן,  רספרים,  Resprim‏,  מחקרים
תגובות