E. coli

דגימת שתן מזרם התרוקנות מנבאת נוכחות E. Coli בשלפוחית

צמיחת E. Coli בתרבית זרם התרוקנות ניבאה בקטרוריה בשלפוחית על סמך דגימה מקתטר; צמיחת Enterococci ו-GBS לא הצליחה לנבא זאת

21.11.2013, 11:18
חיידק האי קולי, תרבית (מקור: ויקיפדיה)
חיידק האי קולי, תרבית (מקור: ויקיפדיה)

על אף זמינותה הגבוהה של תרבית שתן מאמצע זרם מהתרוקנות (voided midstream urine), האתגר נמצא בפירוש תוצאות התרבית, במיוחד במקרי צמיחת חיידקים גרם-חיוביים. מחקר, שהתפרסם לפני מספר ימים באתר כתב העת NEJM, בחן את המשמעות של צמיחת חיידקים בתרבית מאמצע זרם לגבי נוכחות חיידקים בשתן שנלקח ישירות משלפוחית השתן.

במחקר נתקבלו 202 דגימות שתן כפולות (מאמצע זרם התרוקנות ואז מקתטר) מ-226 נשים בגילאי 18-49 שסבלו מ-226 מופעי דלקת שלפוחית חדה לא מסובכת (acute uncomplicated cystitis‏). 78% (157) מדגימות אמצע זרם ו-70% (142) מדגימות הקתטר נמצאו חיוביות (2.8% עם יותר מפתוגן אחד).

צמיחת E. Coli בדגימת אמצע זרם, גם במספרים קטנים מאוד, ניבאה בצורה טובה מאוד נוכחות חיידקים בשלפוחית עם ערך מנבא חיובי של 93% לצמיחה של 100 יחידות יוצרות מושבה (colony-forming units‏, CFU) במ"ל (מקדם מתאם Spearman‏: 0.944).

Enterococci ו-group B streptococci, שצמחו ב-10% ו-12% מהדגימות, בהתאמה, לא הצליחו לנבא נוכחות חיידקים בשלפוחית בשום רמת CFU (מקדם מתאם Spearman‏: 0.322 ו-0.272, בהתאמה). עם זאת, ב-61% מהדגימות בהן צמח Enterococci,‏ group B streptococci, או שניהם - צמח E. Coli בתרבית מדגימת קתטר.

לאור ממצאים אלו קובעים החוקרים, כי בנשים בריאות טרום הפסקת מחזור, עם סימני דלקת שלפוחית לא מסובכת, מצליחה דגימת שתן מאמצע זרם התרוקנות להדגים במדויק נוכחות E. Coli בשלפוחית השתן. בעוד שצמיחת Enterococci או group B streptococci שכיחה למדי בנוכחות E. Coli, נדיר שחיידקים אלו הם שגורמים לדלקת השלפוחית.

מקור:
Hooton TM, Roberts PL, Cox ME, Stapleton AE. Voided Midstream Urine Culture and Acute Cystitis in Premenopausal Women. N Engl J Med [Internet] 2013 [cited 2013 Nov 17];369(20):1883–91.:

נושאים קשורים:  E. coli,  Enterococci,  תרבית שתן,  דלקת בשלפוחית השתן,  group B streptococci,  מחקרים
תגובות