אבנים בכליה

טיפול אדג'ובנטי בטמסולוזין או בניפדיפין לאחר ריסוק אבני כליה חוץ-גופי: מחקר אקראי, כפול סמיות ומבוקר

המחקר מצא כי טיפול אדג'ובנטי בטמסולוזין או בניפדיפין במטופלים לאחר ריסוק אבנים חוץ-גופי הסובלים מאבני כליה בגודל הנע בין 10 ל-20 מ"מ יעיל לעומת אינבו

30.11.2011, 15:58

מטרת המחקר הייתה להעריך את היעילות ואת הבטיחות של הוספת טיפול אדג'ובנטי בטמסולוזין (Tamsulosin) או בניפדיפין (Nifedipine) לאחר ריסוק אבנים חוץ-גופי (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy- ESWL) של אבני כליה בגודל של 5 עד 20 מ"מ שאינן ממוקמות בגביע התחתון.

במחקר אקראי כפול סמיות השתתפו 136 מטופלים שאבני הכליה שמהן סבלו נראו בצילום (=Radiopaque). המשתתפים טופלו במינון יומי של 20 מ"ג i,Nifedipine Retardי0.4 מ"ג Tamsulosin או אינבו. משך הטיפול היה עד 30 יום והוא בוצע לאחר טיפול בודד של ריסוק חוץ-גופי. הצלחה הוגדרה כצילום "נקי" (ללא צללים החשודים כאבנים) או צילום שבו נראים צללים קטנים מ-4 מ"מ אצל מטופל שאינו סובל מתסמינים. בוצע מעקב שבועי אחר כל המשתתפים.

בניתוח נתוני כלל המטופלים, נמצא כי הטיפול הצליח בקרב 23 מתוך 38 מטופלים (60.5%) מקבוצת הטמסולוזין, 17 מתוך 35 מטופלים (48.6%) מקבוצת הניפדיפין ו-14 מתוך 38 מטופלים (36.8%) מקבוצת האינבו.

בניתוח לפי קבוצות (Subgroup analysis) הודגמו שיעורי הצלחה גבוהים יותר באופן משמעותי במקרים של אבנים בגודל של 10–20 מ"מ. הטיפול הצליח אצל 13 מתוך 21 מטופלים לאחר טיפול בטמסולוזין (61.9%) ו-15 מתוך 25 מטופלים בניפדיפין (60%), ואילו בקבוצת הפלצבו הטיפול הצליח בקרב 6 מתוך 21 מטופלים בלבד (26.1%)  (P=0.024). עבור אבנים קטנות יותר, 5–9 מ"מ, לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית (P=0.128).

"מספר חולים לטיפול" (Number Needed to Treat) עמד על 2.9 בקבוצת הטמסולוזין ו-3 בקבוצת הניפדיפין. תופעות הלוואי היו שכיחות יותר בקבוצת הניפדיפין לעומת אינבו (P=0.009). לא נמצא הבדל מובהק בתופעות הלוואי בין ניפדיפין לטמסולוזין (P=0.15) או בין טמסולוזין לאינבו (P=0.54). לא נמצא הבדל בין הקבוצות השונות בנוגע לעוצמת הכאב, זמן עד פינוי האבנים או הימצאות "שדרת אבנים" (Steinstrasse).

הכותבים הסיקו כי טיפול אדג'ובנטי לאחר ריסוק אבנים חוץ-גופי בטמסולוזין או בניפדיפין במטופלים הסובלים מאבני כליה בגודל של 10 עד 20 מ"מ שאינן ממוקמות בגביע התחתון, יעיל בהשוואה לאינבו. ניפדיפין נמצא קשור ליותר תופעות לוואי לעומת אינבו.

ערך: ד"ר ברק רוזנצויג
מקור:

Vicentini FC, Mazzucchi E, Brito AH, Chedid Neto EA, Danilovic A, Srougi M. Adjuvant Tamsulosin or Nifedipine after Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy for Renal Stones: A Double Blind, Randomized, Placebo-controlled Trial. Urology. 2011 Nov;78(5):1016-21. Epub 2011 Jul 29.

נושאים קשורים:  אבנים בכליה,  חסמי אלפא,  טמסולוזין,  ניפדיפין,  ריסוק חוץ גופי,  מחקרים
תגובות