מעקב קליני

סרטן ערמונית מוקדם - כריתה רדיקלית לעומת מעקב - האם כדאי לנתח?

מחקר פרוספקטיבי רנדומלי גדול מצא ירידה בשיעורי התמותה מסרטן ערמונית מוקדם בחולים שטופלו ע"י ניתוח לכריתת ערמונית רדיקלית.

15.08.2011, 10:58

תוצאות מחקר פרוסקפטיבי אקראי גדול שפרסמה קבוצה סקנדינבית בשנת 2008 הראו ירידה בשיעורי התמותה מסרטן הערמונית בחולים שעברו כריתה רדיקלית, לעומת אלו שנוהלו כמעקב בלבד (watchful waiting). מאמר זה משנת 2011 מציג תוצאות מעקב ארוך טווח לגבי אותה קבוצת חולים.

סך הכל נבדקו במחקר 695 מטופלים ב-14 מרכזים בצפון אירופה, אשר חולקו באופן שווה לשתי הקבוצות שתוארו. כל המטופלים אובחנו כלוקים בסרטן ערמונית ממוקם (localized). זמן המעקב החציוני עמד על 12.8 שנים.

תקופת המעקב הממושכת בעבודה זו הדגימה גם היא ירידה מובהקת סטטיסטית בתמותה בכלל, כמו גם בתמותה ספציפית מממאירות ערמונית בחולים שעברו כריתה רדיקלית. סיכון לפיזור משני נמצא אף הוא נמוך יותר בקבוצת המנותחים. יתרון שרידות זה נמצא משמעותי יותר באופן ברור בקבוצת החולים ה"צעירים" (פחות מ-65). נמצא כי נדרש לטפל ב-7 חולים מתחת לגיל 65 לעומת 15 חולים בקבוצה הכוללת על מנת למנוע מוות (Number Needed to Treat). טרם הובהר אם היתרון שהודגם נמשך גם בקבוצת הגיל המבוגר (מעל 65).

הסיכון לתמותה מסרטן הערמונית של חולים המנותחים עם ממאירות חוץ-קופסיתית נמצא גבוה פי 7 לעומת אלו ללא פריצת קופסית. נמצא יתרון לגישה הכירורגית גם לגבי חולים עם ממאירות בסיכון נמוך (Low risk).
.
מסקנת הכותבים הייתה כי ניתוח רדיקלי לכריתת ערמונית באינדיקציה של ממאירות נמצא קשור להפחתה בתמותה מן המחלה. חולים שהמחלה אצלם פרצה את קופסית הערמונית עשויים ליהנות מטיפול אדג'ובנטי מקומי/סיסטמי.
ערך: ד"ר ברק רוזנצויג
מקור:

Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer: Bill-Axelson A et al., The New England Journal of Medicine 2011 May 5;364(18):1708-17.

הערות העורך:

1. יש להבדיל בין שני מושגים הנוגעים למעקב:
□ Watchful waiting- המוצג בעבודה זו והיה נהוג בעבר כגישה טיפולית
□ Active surveillance- גישה המקובלת כיום ולא מוצגת בעבודה המתוארת
2. עבודה זו באה לשפר את הידוע בנוגע לשאלת תוצאות הטיפול לאורך זמן, שאלה רלבנטית ביותר במחלה זו

נושאים קשורים:  מעקב קליני,  סרטן הערמונית,  אורולוגיה,  כריתה רדיקלית,  מחקרים
תגובות